Informace o projektu 

Název projektu: 

Pletení a vyšívání podle vašich přání 

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.02.01/00/22_024/0003806

Název operačního programu: 

Zaměstnanost plus

Termín realizace projektu: 

1. 11. 2023 – 31. 12. 2025

Rozpočet projektu: 

3 841 140,63,- Kč

Anotace projektu: 

Sociálním cílem projektu je zaměstnat 6 osob se zdravotním postižením, pomoci jim s řešením jejich obtížných životních situací, odborně je zaškolit pro práci s novými technologiemi a vzdělávat je v měkkých dovednostech. Po celou dobu realizace projektu s nimi bude pracovat vedoucí integrační podpory.

Ekonomickým cílem je zajistit rozvoj a konkurenceschopnost podniku prostřednictvím nové rozvojové aktivity, kterou bude po zakoupení nových strojů zakázkové pletení a tvorba výšivky i nášivky na zakázku, hlavně pro velkoodběratele, ale v malých sériích i pro běžný maloobchod. Plést budeme převážně šály, čepice a rukavice, příp. komplety.

Jaký problém projekt řeší: 

Projekt pomůže v řešení problému zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) v regionu Šternberska. Naše dlouhodobá zkušenost potvrzuje, že většina OZP se chci seberealizovat formou placené práce, která je běžnou součástí života. V případě, že OZP práci nemají, je jejich životní situace zcela logicky nepříznivá. Z ekonomického hlediska přináší zařazení člověka mezi OZP, zpravidla pokles jeho finančních příjmů a tím i pokles jeho životní úrovně a v neposlední řadě právě i jeho zhoršené uplatnění na trhu práce. Dochází i k omezení jejich sociálních kontaktů, nerozvíjení dovedností, snížení hodnocení nezaměstnaného ze strany okolí atd.. Proto dáme lidem se zdravotním postižením díky realizaci projektu smysluplnou práci v regionu, kde bydlí a pomůžeme jim začlenit se do většinové populace.

Současně posílíme postavení našeho sociálního podniku na volném trhu a zvýšíme jeho konkurenceschopnost nákupem strojů a zařízení, čímž snížíme své výrobní náklady.

Co je cílem projektu: 

Podnikatelským cílem je zahájit v jednosměnném provozu výrobu dětské barefootové obuvi na polo-automatizovaných strojích a prodej obuvi v segmentu dětské barefootové obuvi a dosáhnout průměrného prodeje 450 párů měsíčně na konci realizace projektu. 

Sociálním cílem podniku je zaměstnávat více jak 50% OZP a cíleně pracovat na jejich integraci a odstraňování bariéry formou vzdělávání a psychosociálního poradenství. Do konce realizace projektu vytvoříme 10 pracovních míst pro OZP díky dotaci ÚP na zaměstnávání těchto osob a díky založení podniku z tohoto projektu.