Informace o projektu 

Název projektu: 

Living for the Future 

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014415 

Název operačního programu: 

Zaměstnanost 

Termín realizace projektu: 

  1. 3. 2020 – 31. 12. 2022 

Rozpočet projektu: 

3 000 150,- Kč 

Anotace projektu: 

Sociální podnik Living for the Future (LFF) bude jako integrační sociální podnik za využití moderních technologií polo-automatizované výroby produkovat dětské barefoot boty vlastního designu. Jedná se o novou aktivitu podnikatelského subjektu, který bude zaměstnávat z více jak 50% osoby se zdravotním postižením na území MAS Šternbersko. Máme příležitost vyrábět produkt, o který je na trhu velký zájem a současně se zaměřit na dlouhodobou podporu a práci se skupinou zaměstnanců – osob zdravotně postižených (OZP). 

Jaký problém projekt řeší: 

Podnikatelské subjekty, které fungují víceméně tržně, ale pomáhají s umístěním na trhu práce osobám, které by jinak na tomto trhu byly znevýhodněny mohou být úspěšné, pokud tento koncept naplňují od první myšlenky vzniku takové společnosti. Jako počáteční podnikatelský záměr jsme si vybrali lehkou výrobu, konkrétně výrobu dětské tzv. barefoot obuvi. Výběr tohoto projektu je opřen o průzkum trhu, který jasně naznačuje ochotu lidí připlácet za komodity spojené se zdravým způsobem života a zároveň je mezi lidmi větší společenská angažovanost a odpovědnost, což dokazuje např. participace Čechů na různých sbírkách. Barefoot obuv je nástrojem jak dosáhnout přirozené funkce těla. V současné době je celosvětově veliký nárůst poptávky po tomto druhu obuvi, kterou zapojením OZP bude firma schopna vyrábět a nabízet se značnou konkurenční výhodou. Zaměřujeme se na tzv. druhou skupinu OZP, kterých je zhruba 1/4 a které mají ztížené předpoklady pro nalezení práce a to i přes nedostatek pracovní síly, která je nyní na otevřeném trhu práce. Pomoci nalézt zaměstnání pro tyto osoby, uspokojovat potřeby komunity, apod. má celkový pozitivní ekonomický dopad, protože dojde ke snížení závislosti těchto osob na státní sociální podpoře a jinému systému podpor. 

Co je cílem projektu: 

Podnikatelským cílem je zahájit v jednosměnném provozu výrobu dětské barefootové obuvi na polo-automatizovaných strojích a prodej obuvi v segmentu dětské barefootové obuvi a dosáhnout průměrného prodeje 450 párů měsíčně na konci realizace projektu. 

Sociálním cílem podniku je zaměstnávat více jak 50% OZP a cíleně pracovat na jejich integraci a odstraňování bariéry formou vzdělávání a psychosociálního poradenství. Do konce realizace projektu vytvoříme 10 pracovních míst pro OZP díky dotaci ÚP na zaměstnávání těchto osob a díky založení podniku z tohoto projektu.